Somatisk sjukdom - 
Ett biopsykosocialt perspektiv

Par i Beteendeterapi
Handledningens ABC -
Omvårdnad vid diabetes
På denna sida hittar du böcker där Therese Anderbro är medförfattare. Böckerna kan beställas på t ex Bokus eller Adlibris och från förlagen.