Individualterapi
Anderbro KBT tar emot personer som behöver hjälp med följande problem:
  • Ångest                                       
      Specfik fobi
     Social fobi
     Generaliserad ångest  
     Paniksyndrom
      Agorafobi
      Tvångssyndrom
  • Depression
  • Stressrelaterade besvär
  • Sömnstörningar
  • Relationssvårigheter
  • Livsstilsförändringar
​Du kan läsa mer om de olika problemen här
Hur går terapin till?
Terapin inleds med 1-2 så kallade bedömningssamtal för att kartlägga din situation, de problem du söker för och ta ställning till om en terapi ska inledas. Tillsammans med psykoterapeuten formulerar du mål, du får förslag på hur terapin kan gå till och en uppskattning av hur många samtal som behövs. I terapin ligger huvudfokus på att kartlägga din nuvarande situation och på att lära ut metoder för att förändra de beteenden, tankar och känslor som ställer till problem för dig. Mellan samtalen får du uppgifter att göra till exempel att registrera dina reaktioner i specifika situationer eller att pröva att agera på ett nytt sätt i en viss situation. En terapi baserad på KBT är oftast kortvarig, vanligtvis mellan 5-20 samtal.