Utbildning
Du kan anlita Anderbro KBT för föreläsningar så väl som längre utbildningar. Utbildningarna kan anpassas efter dina behov med avseende på innehåll och omfattning. Anderbro KBT har tidigare anlitats för följande ämnen:
 • Beteendemedicin - teori och tillämpningar
 • Psykologiska aspekter vid diabetes
 • Handledarutbildning
 • KBT vid diabetes
 • Inlärningspsykologi
 • KBT i primärvården
 • Parterapi i KBT - Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT)
 • Stress och stresshantering
 • Samtalsmetodik för sjukvårdspersonal
 • Att möta människor i kris
UTBILDNINGSSAMARBETEN
KBT-Arrangemang drivs av 
Therese Anderbro och Liv Svirsky och erbjuder utbildningar inom parterapi:
 • Skräddarsydda uppdragsutbildningar i parterapi
 • Introduktionsutbildning i parterapi/IBCT
I samarbete med Moment psykologi ger Therese Anderbro specialistkursen Beteendebaserad handledarutbildning för psykologer