Välkommen till Anderbro KBT
Anderbro KBT erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT) till vuxna, ungdomar och par. Både förfrågningar från privatpersoner och från företag tas emot. Här finns också särskild kompetens för dig som behöver hjälp att hantera ett liv med diabetes. Du kan också vända dig till Anderbro KBT med förfrågningar om handledning och utbildning inom KBT och det beteendemedicinska fältet.