Leva med diabetes
Att leva med en kronisk sjukdom som diabetes kan vara komplicerat och ge upphov till stress och oro. Det kan vara svårt att få mat, motion, insulin och blodsockermätningar att fungera i vardagen. Många med diabetes känner också stor oro över att drabbas av låga blodsockervärden eller över att drabbas av komplikationer i framtiden.

Om du känner igen dig i något av detta är du välkommen att vända dig till Anderbro KBT för att få hjälp. Therese Anderbro har flerårig erfarenhet av att hjälpa personer med diabetes att hantera de svårigheter och utmaningar som sjukdomen kan innebära. Hon har bland annat utvecklat och utvärderat ett program baserat på KBT som hjälpt personer med typ 1 diabetes till bättre sjukdomskontroll och egenvård. Hon har också arbetat med rädsla för låga blodsockervärden.
Läs Therese doktorsavhandling om diabetes

Du kan även lyssna på en podcast i Renew Magazine där Therese berättar om sin forskning här