Parterapi
I en parrelation stöter de flesta någon gång på problem som riskerar att försämra relationen och kanske leda till separation. Det kan handla om flera saker, som till exempel olika åsikter om egen tid, ekonomi, barnuppfostran, relation till svärföräldrar, om olika behov av närhet och sex eller om kommunikation som inte fungerar. När man har försökt att lösa problemen på egen hand och märker att man inte lyckas, utan snarare tycker att de har förvärrats, då kan det vara bra att ta hjälp av en tredje, oberoende part för att komma vidare i samtalen. Anderbro KBT erbjuder parsamtal baserat på en KBT-metod som betonar både acceptans och förändring hos paret för att relationen ska kunna utvecklas och stärkas.
Hur går parterapi till?
En parterapi inleds med en kartläggningsfas bestående av tre samtal där båda parter deltar vid det första och de två följande sker individuellt. Under det gemensamma samtalet berörs problem och styrkor, både i nuläget och tidigare i relationen. Under de individuella samtalen kan båda parter ostört få ge psykoterapeuten sin bild av relationen.mEfter dessa samtal träffas man åter gemensamt för ett så kallat återkopplingssamtal där man tillsammans med psykoterapeuten går igenom de problem och mål som kartlagts. Vidare bestämmer man tillsammans om en behandling ska inledas och psykoterapeuten ger då förslag på hur den kan gå till.